Tsix ได้สร้างหลายชุดของเครื่องอบแห้งผักเครื่องหัวหอมแห้งอย่างรวดเร็วเครื่องหอมแห้งเครื่องพริกไทยแห้งทำให้พริกไทยแห้งหรือพริกเป็นผงเครื่องเป่าปั๊มความร้อนอากาศ TWSix, แครอท, บรอกโคลีฟักทอง, กระเจี๊ยบ, ผักโขม ฯลฯ สามารถ แห้งดีที่สุด เครื่องเป่าผักยังเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับอาหารอินทรีย์แห้งซึ่งสามารถรักษาสีและส่วนผสม